GEPLAATST OP 10/12/2020

Op 3 december ondertekenden zorgorganisatie Santé Partners en Bouwlinie een ontwikkelovereenkomst voor het ontwikkelen en realiseren van 54 appartementen waar mensen met een intensieve zorgvraag beschermd kunnen wonen. Vanaf 2018 hebben beide partijen intensief samengewerkt en de plannen hiervoor ontwikkeld. Het is de bedoeling dat in 2023 de woningen worden opgeleverd.

Achtergrond van het project
Bouwlinie herontwikkelt met de gemeente Zaltbommel het huidige ‘American Roadhouse’-terrein in Zaltbommel. Wat nu nog een evenementencentrum met kart- en bowlingbaan is, wordt getransformeerd naar een nieuwe woonomgeving met zorgfaciliteiten voor eerstelijnszorg (gezondheidscentrum), tweedelijnszorg (buitenpoli JBZ) en derdelijnszorg (de 54 appartementen voor Santé Partners). Daarnaast komen er in totaal circa 108 koop- en huurwoningen. Woonlinie gaat de 54 zorgappartementen en circa 25 sociale huurappartementen verhuren.

Toenemende behoefte aan woningen met zorg
Zaltbommel kent een sterke groei van ouderen. Volgens een bevolkingsprognose tot 2040 neemt het aantal 75-plussers met ruim 100% toe. Daardoor ontstaat er in Zaltbommel een enorme behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Om hier invulling aan te geven, slaan Santé Partners, Bouwlinie en Woonlinie de handen ineen en bieden het concept Beschermd Wonen aan. Beschermd Wonen vervangt het traditionele verpleeghuis en biedt mensen de mogelijkheid om in een volwaardige woning te wonen en zorg die nodig is flexibel en op maat te ontvangen.

Het totale welbevinden staat centraal
Bij Beschermd Wonen wordt de zorg op een kleinschalige wijze geboden. Een klein, vast team biedt ondersteuning in de nabijheid van de sociale omgeving van de bewoner. Hierdoor komen familie en vrienden makkelijker en vaker op bezoek, wat bijdraagt aan het behoud van kwaliteit van leven. Mensen worden niet ‘opgenomen’ maar wonen zo gewoon mogelijk. Bewoners krijgen een eigen volwaardig appartement, met slaapkamer en badkamer met wasmachineaansluiting. Zo kunnen zij samen met hun familie en de medewerkers de regie houden over hun eigen leven. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende belevingshoeken en buur(t)kamers. Er wordt vers eten bereid en er kan samen worden gegeten. Er zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig waardoor veiligheid is gegarandeerd.

Edwin Hummel, voorzitter Raad van Bestuur en Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandeling van Santé Partners: “Wij staan ervoor dat mensen kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Eigen regie van cliënt en familie staat voorop. Door onze expertises te bundelen, kunnen we uitstekend een woonconcept als deze aanbieden. Santé Partners heeft ruime ervaring met het bieden van intensieve zorg op een kleinschalige wijze, zo dicht mogelijk in de sociale omgeving van de bewoner. In dit plan heeft de cliënt straks de vrijheid om voor all-inclusive-wonen of te kiezen voor het contractueel scheiden van wonen en zorg. Dit kan gunstiger uitpakken voor de eigen bijdrage. De mate en kwaliteit van zorg blijft in beide varianten hetzelfde.”

Meer lezen over het project American Roadhouse