Van een evenementencentrum naar straks een gemengd woon- en zorggebied

0

54 huurappartementen (sociale huur en vrije sector)
1 gezondheidscentrum
1 buitenpoli JBZ
54 zorgappartementen voor Santé partners
24 sociale huurappartementen
24 koopappartementen
18 grondgebonden koopwoningen

Is American Roadhouse locatie, Zaltbommel iets voor jou?

Laat je gegevens achter en blijf op de hoogte:

Bouwlinie herontwikkelt in samenwerking met de gemeente Zaltbommel het huidige American Roadhouse terrein in Zaltbommel. Wat eerst een evenementencentrum met kart- en bowlingbaan was, wordt getransformeerd naar een nieuwe woonomgeving met zorgfaciliteiten voor eerstelijnszorg (gezondheidscentrum), tweedelijnszorg (buitenpoli Jeroen Bosch Ziekenhuis) en derdelijnszorg (zorgappartementen voor mensen met dementie). Daarnaast komen er diverse koop- en huurwoningen.

Bouwen in vier fases
Het project bestaat uit vier deelfases, waarbij voor de eerste gebouwen de volgende stap is gezet tot het in uitvoering brengen. De omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van 54 zorgappartementen voor Santé Partners, waar mensen met een intensieve zorgvraag beschermd kunnen wonen. Ook is de vergunningsaanvraag verleend voor een appartementengebouw met 54 huurappartementen (sociale huur en vrije sector), gecombineerd met een polikliniek voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis en een gezondheidscentrum.

In latere fases wordt ontwikkeld:
Fase 3:
24 sociale huurappartementen
24 koopappartementen

Fase 4:
18 grondgebonden koopwoningen

Hoe ziet de planning eruit?
De stappen op een rij:

Activiteit Wanneer?
Vaststellen stedenbouwkundig plan gereed
Besluitvorming gemeente gereed
Informeren Raad en omwonenden gereed
Wijziging bestemmingsplan gereed
Aanvragen Omgevingsvergunning vergunning verleend
Start bouw fase 1 en 2 naar verwachting 4e kwartaal 2022
Oplevering fase 1 naar verwachting medio 2024
Oplevering fase 2 naar verwachting medio 2024
Start bouw latere fases naar verwachting eind 2023
Oplevering latere fases naar verwachting in 2025

Onze samenwerkingspartners

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in dit project? Schrijf je hiernaast in voor de nieuwsbrief. Wij houden je via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

neem contact op voor al je technisch inhoudelijke vragen

contact

Maarten Koster, Bouwlinie

"Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak in zorg en wonen."

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
En blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in dit project  

volg ons en blijf op de hoogte