GEPLAATST OP 02/07/2019

Basisschool de Peppel is vorig jaar verhuisd naar het nieuwe MFA De Dussenaar in Dussen. Bouwlinie en de gemeente Altena werken gezamenlijk aan een nieuwe invulling voor het terrein van de oude school en sporthal De Fuik. Er is gesproken met omwonenden en de contouren van een nieuw, kleinschalig woningbouwplan worden duidelijk.

13 nieuwbouwwoningen
Het actuele plan is om 13 woningen te bouwen: 2 tweekappers voor senioren, 5 rijwoningen voor starters en 4 kavels voor vrijstaande woningen. Het betreft hier allemaal koopwoningen. De nieuwe bewoners kunnen straks hun auto bij hun huis parkeren, verder voorziet het plan in een extern parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen conform de parkeernorm. Architectenbureau Visser en Bouwman uit s’-Hertogenbosch ontwerpt de woningen. 

Wijziging bestemmingsplan
Om vergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de woningen wordt het ter plaatse geldende bestemmingsplan gewijzigd. De gemeente legt het voorontwerp bestemmingsplan in september ter inzage en iedereen kan dan reageren. Tijdens de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, houdt de gemeente ook een inspraakavond. Daar hoort u nog meer van.

Sloop gebouwen
De sloop van de voormalige basisschool en sportzaal is gepland in oktober/november 2019. Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

Interesse in een woning in de Peppel?
U kunt zich hier inschrijven, dan houden wij u op de hoogte van toekomstig nieuws over dit nieuwbouwproject.