Gemeente Altena, woningcorporaties en scholen tekenen convenant om jongeren op te leiden in de bouw
GEPLAATST OP 07/06/2021

Gemeente Altena, woningcorporaties Bazalt Wonen en Land van Altena, Bouwschool Breda en het Da Vinci College bundelen de krachten om leerlingen voor de bouw op te leiden en te behouden voor de bouwsector. Dit hebben zij op 7 juni vastgelegd in een vierjarig convenant. Met het convenant willen zij door leerling-bouwplaatsen zoveel mogelijk opleidingsplaatsen realiseren voor leerlingen in Altena. Deze plekken zijn van groot belang om het leerproces van toekomstige vakmensen binnen de bouwsector te bevorderen en hen voor de bouwsector te behouden.

Wethouder Hans Tanis: “De komende jaren willen we, samen met onze partners, actief werken aan het realiseren van nieuwe woningen. Wat is er dan mooier om bij nieuwbouwprojecten ook jongeren uit de regio de gelegenheid te geven werkervaring op te doen. Ik zie het als een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen dat bedrijven hierbij ook proberen jongeren op te leiden. Dat is echt van groot belang. Ik ben dan ook erg tevreden dat we een convenant hebben gesloten waarbij we stimuleren om zoveel mogelijk opleidingsplekken aan te bieden bij bouwprojecten.”

Samenwerking vanuit een gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid
De deelnemende partijen zien allen het belang van samenwerken, vanuit hun betrokkenheid bij de bouwsector als werkgever of opdrachtgever. De gemeente Altena wil graag meer woningen voor haar inwoners. Ook de woningcorporaties in Altena vinden het belangrijk dat jongeren uit het werkgebied het vak leren en zetten dan ook leerlingen op de bouw van hun projecten in. Het opleiden van leerlingen is een integraal onderdeel van het bedrijf- en aanbestedingsbeleid.

Opleidingsinstituten Bouwschool Breda en het Da Vinci College spannen zich als regionale opleidingsbedrijven voor praktijkscholing in om het vakmanschap in de bouw voor de toekomst te behouden. Dit doen zij door op zoveel mogelijk plekken leerling-bouwplaatsen te ondersteunen en te begeleiden.

Goede vaklieden nodig om te kunnen bouwen
De woningnood in Nederland is hoog, ook in Altena. De nood aan arbeidskrachten in de bouw is eveneens hoog. Er is behoefte aan instroom van timmermannen en tegelzetters, maar ook aan schilders, elektriciens en loodgieters. De bouwsector zoekt jonge vaklieden die een prachtige vak willen leren. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het personeelstekort ‘de grootste belemmering van de bouwcapaciteit’. Het bedrijfsleven, het onderwijs en de (semi-)overheid werken daarom samen om jongeren enthousiast te maken voor het starten van hun carrière in de bouw. Op die manier kan op termijn meer gebouwd worden. De betrokken partijen geven met dit convenant hier hun inzet en commitment voor.