GEPLAATST OP 08/12/2022

Wethouder Hans Tanis en directeur-bestuurder van Bouwlinie Gerrit Breeman hebben een
koopovereenkomst getekend voor grond in de Langestraat in Wijk en Aalburg. Beide partijen
hebben grond in het gebied Polstraat–Maasdijk–Langestraat. De grond van de gemeente wordt
met de ondertekening verkocht aan Bouwlinie, om een nieuwe wijk te realiseren van 90
woningen.

Wethouder Hans Tanis: “We zijn opnieuw een stapje verder in dit woningbouwproject. De vraag
naar nieuwe woningen in Wijk en Aalburg is groot. Het gebied aan de Langestraat staat dan ook
niet zonder reden op onze prioriteitenlijst van woningbouwprojecten in Altena. Er ligt een mooi
plan voor verschillende type woningen, waar veel van onze inwoners om zitten te springen.”

Directeur-bestuurder van Bouwlinie en Bazalt Wonen Gerrit Breeman: “Het plan is inderdaad om
een gevarieerde wijk te bouwen. We hebben het dan over sociale huurwoningen zowel in
rijwoningen als in appartementen. Goedkopere rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en
vrijstaande woningen. We kijken er naar uit te starten met de bouw”.

Vervolgtraject
In maart buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan. Bij goedkeuring hiervan kan
Bouwlinie daarna voorbereidingen treffen om eind 2023 te kunnen starten met de bouw.

Omwonenden en volkstuinders
Omwonenden van het gebied hebben meegedacht bij het plan. Deze betrokkenheid van de
omgeving heeft onder andere een waardevolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het
stedenbouwkundigplan. Ook bij het vervolgtraject blijven de gemeente en Bouwlinie in gesprek
met de omwonenden en andere betrokkenen. Andere betrokkenen bij het project zijn de
volkstuinders, die nu grond huren op deze locatie. De gemeente en Bouwlinie zorgen voor een passend alternatief voor deze volkstuinders

Meer lezen over het project Langestraat